Windows 10 UPDATE ZOOI

Vandaag kreeg ik de vraag of ik eens naar de laptop van een goede bekende wilde kijken, want hij had al meermaals versie 1903 gepoogd te installeren, maar steeds zonder succes! Gelukkig had ik de recente versie NOTWIN20 van het Duitse C’T computertijdschrift bij de hand, want de machine wilde niet meer opstarten. Nadat ik buitenom de nodige opruiming van ~$WinBT had gehouden, kon ik een nieuwe poging doen om dit ellendig stupide systeem weer bij de tijd te krijgen. Kortom, laten we met ons allen Windows VERLATEN en overgaan naar Open Source Systemen zoals bv Linux Mint.

GJS oktober 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *